Socialpedagog tvåårig yrkesutbildning

Det är en processinriktad utbildning, vilket innebär att kunna koppla samman teori, praktik och erfarenhet.

Utbildningen har följande övergripande innehåll:

 • Pedagogik – socialpedagogisk teori och praxis.
 • Sociologi  –  förklara och förstå människor, grupper och samhälle.
 • Psykosociala behandlingsmetoder.
 • Psykologi – grunderna i ämnet.
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom ADHD, ADD m fl.
 • Missbruk och beroende  – olika sätt att se på missbruk och beroende.
 • Äventyrspedagogik  –  använda sig av uterummet som lärandearena.
 • Behandlingsarbete  – kunskaper i att organisera, planera, dokumentera och följa upp olika insatser.
 • Aktuella metoder inom behandling. Kunskaper om lagar och styrdokument.
 • Hälsopedagogik  –  hälsofrämjande arbete.
 • Samtalsmetodik  – kunskap om olika metoder och praktisk träning i samtalsmetodik.
 • Facklig utbildning  – kunskaper i  att främja en god arbetsmiljö. Arbetsgruppens psykologi och behandlarens yrkesroll.
 • Kunskapsteori och vetenskaplig rapportskrivning.
Lärande i arbete

Arbetsplatsförlagd praktik 10 veckor per läsår, med handledning och specifika uppgifter utformade för att sammanfoga praktik och teori. Praktikplatsen ska vara utformad så att du ges erfarenhet från socialt arbete. I år två kan möjlighet till organiserad utlandspraktik ges.

Arbeta som socialpedagog

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas där för din klient, genom samtal.

Som socialpedagog  kan du arbeta statligt, kommunalt eller privat inom olika behandlingshem, skolor eller kriminalvården.

Du kan arbeta inom missbruksvården, med barn och ungdomar som behöver extra stöd, med interner i form av samtal och stöttning, människor som utsatt för olika former av brott eller är i annat behov av hjälp och stöd på något sätt.

Antagningskrav

Du ska ha fyllt 23 år. Treårigt gymnasium eller motsvarande med grundläggande behörighet. CV och personligt brev ska bifogas ansökan. Antagningen kommer att ske genom intervjuer och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Katarina Björk

Ansvarig Socialpedagutbildningen

katarina.bjork@albins.nu
076-141 34 82