Med anledning av COVID-19

har Albins folkhögskola beslutat att följande arbetsmiljöutbildningar fram till den siste maj är inställda och har flyttats.

Se nedan!!
18-20/3 VSO 2 som skulle varit på Albins är flyttad till Albins 28-30/10

30/3-1/4 SAM Sundsgården är flyttad till Sundsgården 29/9-1/10

6-8/4 VSO 1 som skulle varit på Albins är flyttad till Backagården 9-11/9

21-23/4 MBL i förhandling Albins är flyttad till Backagården 9-11/12

20-22/4 BAM Backagården är flyttad till Backagården 22-24/9

11-13/5 SAM Backagården är flyttad till Backagården 3-5/11

Arbetsmiljöutbildningar

Vi på Albins folkhögskola erbjuder vassa arbetsmiljöutbildningar med kvalificerande och skickliga pedagoger med många års erfarenheter i arbetsmiljöarbete. Vi har under många år arbetat med utbildningar i arbetsmiljö och har särskild kompetens kring arbetsmiljöområdet.

Vi utbildar dig som har behov av kunskaper i arbetsmiljö i din roll som skyddsombud, arbetsmiljöombud, huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud. Eller att du sitter i arbetsledande befattning och har behov av arbetsmiljökunskaper. En grund förutsättning att gå våra utbildningar är att du har genomgått BAM (Bättre ArbetsMiljö).

Våra pedagoger utgår från verkligheten när de utbildar i arbetsmiljökunskaper. Då pedagogiken utgår från deltagarnas kunskaper, förutsättningar och erfarenheter. Delaktighet från deltagarna är ett viktigt inslag i utbildningarna då alla har egen arbetsplats som är unik och som skapar unika förutsättningar. Att få en så stor bredd och relevans i utbildningen är viktigt för att skapa en utveckling hos deltagarna och kunna applicera sin nya kunskap på sina respektive arbetsplatser oavsett om man är förtroendevald  för sitt uppdrag eller som anställd och har i sitt yrke att vara ansvarig för arbetsmiljön!

Vi erbjuder i grunden färdiga utbildningar men vi kan alltid skräddarsy utbildningar för grupper efter behov och situation.

Kontakta Jonas Borgström: 076-141 34 33 eller jonas.borgstrom@albins.nu.

Utbildningsplats

Våra arbetsmiljöutbildningar bedrivs i ljusa och moderna salar i Landskrona med tillgång till olika pedagogiska hjälpmedel beroende på behov och deltagarnas varierade lärstilar. Alla utbildningar är i grunden 3-dagarskurser som genomförs i externat form, men vid behov kan vi ordna boende till självkostnadspris på hotell som vi samarbetar med i närområdet.

Vi förlägger utbildningar även på andra platser som kan variera eller anpassas efter önskemål!

Albins folkhögskola är godkänd utbildningsanordnare inom arbetsmiljö av AFA.

Ekonomi

För enkelhetens skull har vi ett enhetspris på utbildningarna med 5.450 kr per 3-dagarskurs och deltagare. I det priset ingår förutom våra moderna lokaler och duktiga pedagoger även kursmaterial samt förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika alla dagar. Andra kostnader så som resekostnader etc ligger utanför och skall normalt betalas till deltagaren direkt av dennes arbetsgivare. Eventuell boendekostnad enligt ovan kan vi däremot lägga på fakturan förutsatt att det godkänts av arbetsgivaren.

Vi erbjuder utbildning för chefer och andra miljöansvariga väl anpassat till krav och behov på arbetsmiljöområdet. Vi har marknadens vassaste arbetsmiljöutbildning för skyddstekniker och miljöhandläggare. Vi har specifik kompetens omkring hantering och utveckling av arbetsmiljöns psykosociala faktorer.

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

Vi erbjuder även anpassad arbetsmiljöutbildningar för ert företag. Då kan man nå chefer, arbetsledare och skyddsombud detta ger er skarpa verktyg för att arbeta med arbetsmiljön på just er arbetsplats. Det är ERA frågor vi arbetar med och sätter i fokus och ger bättre arbetsmiljö vilket i förlängningen ger bättre ekonomi.Vi erbjuder det till en kostnad av 3 900 kr/person vid minst 12 deltagare. Då står arbetsgivaren för lokal och kost. Vi tillhandahåller lärare, kursmaterial och en företagsanpassad utbildning efter era önskemål.

Hantering av personuppgifter

Uppgifterna kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). Även andra uppgifter (framför allt e-postadresser) används för att vi ska kunna informera om vårt eget utbud.

Du ger ditt samtycke genom att anmäla dig till oss. Om du vill avböja information eller annan hantering enligt ovan, meddela Albins Folkhögskola i din anmälan.

Vår arbetsmiljökatalog för 2020 här!

Anmälningsblankett 2020  här.

Vår arbetsmiljökatalog för företag  kan du ladda ner här.

Länk till KUNSKAPSTEST i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

För mer information kring företagsoffert, kontakta kenneth.wahlander@albins.nu

Jonas Borgström

Bitr. Rektor Arbetsmiljö
0418-33 24 51
076-141 34 33
jonas.borgstrom@albins.nu

Kenneth Wåhlander

Samordnare Arbetsmiljökurser
0418-33 24 42
070-533 68 66

kenneth.wahlander@albins.nu