Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskursen är för nyanlända invandrare och ges i samarbete med Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Kursens syfte är att skapa förutsättningar för deltagarna att etablera sig på arbetsmarknaden och ge en grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. För att gå kursen ska deltagaren omfattas av etableringsuppdraget och ha en etableringsplan.

Vad ingår i kursen?

I kursen ingår lektioner, studiebesök och egen studietid, och svenska språket ges särskilt fokus. Målet är att kursen ska bli anpassad och unik för varje deltagare beroende på bakgrund och tidigare erfarenheter. Kursen går i grupp och pågår under sex månader.

Vad händer sen?

Efter 6 månaders utbildning får varje deltagare ett kompetensintyg att använda för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen, samt en plan för fortsatt etablering på arbetsmarknaden genom studie- och yrkesvägledning.

TIA (Tidiga Insatser för Asylsökande)

Målgrupp

Riktade till män och kvinnor som
är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering.

Om kursen

Du får lära dig svenska tillsammans med andra människor från olika delar av världen. Vi lär oss också om landet Sverige och hur det är att bo och arbeta här. Vi lägger mycket tid på att prata med varandra så du lär dig den svenska du behöver för att kunna klara dig och arbeta i Sverige.

Vi pratar, läser, lyssnar och skriver, men vi lär oss också sånt du kan använda direkt i din vardag – att fylla i en blankett, betala en faktura, olika typer av ”web- svenska” och appar du behöver för bankärenden och kollektivtrafik.

Ämnesinnehåll

• Svenska
• Samhällsorientering
• Arbetsmarknad
• Hälsokunskap
• Digital kunskap

Folder med information på arabiska hittar du här.

Diar Asivand

Lärare
0418-33 24 02
diar.asivand@albins.nu


Sabina Sinno

Lärare
0418-33 24 35
sabina.sinno@albins.nu


Gunilla Gunnarsson

Lärare
0418-33 24 29
gunilla.gunnarsson@albins.nu