Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskursen är för nyanlända invandrare och ges i samarbete med Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Kursens syfte är att skapa förutsättningar för deltagarna att etablera sig på arbetsmarknaden och ge en grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. För att gå kursen ska deltagaren omfattas av etableringsuppdraget och ha en etableringsplan.

Vad ingår i kursen?

I kursen ingår lektioner, studiebesök och egen studietid, och svenska språket ges särskilt fokus. Målet är att kursen ska bli anpassad och unik för varje deltagare beroende på bakgrund och tidigare erfarenheter. Kursen går i grupp och pågår under sex månader.

Vad händer sen?

Efter 6 månaders utbildning får varje deltagare ett kompetensintyg att använda för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen, samt en plan för fortsatt etablering på arbetsmarknaden genom studie- och yrkesvägledning.

Jonny Nilsson

Etableringskursen
0418-33 24 47
jonny.nilsson@albins.nu


Slobodan Narančić

Samordnare för Etableringskursen
0418-33 24 20
070-77 99 111
slobodan.narancic@albins.nu