Vi har ett tvådelat syfte:
  • Att vara en aktiv aktör i utvecklandet av svensk arbetarrörelse med bas i Skåne
  • Att aktivt utveckla svensk arbetarrörelse till att bli den ledande utvecklare av Sverige den bör vara.
Våra mål är satta för att nå vårt syfte och är precis som syftet ambitiösa men fullt realistiska.
Våra mål är:
  • att leverera utveckling av människor i absoluta världsklass,
  • att ständigt utveckla oss själva, att aldrig stå stilla, ständigt vara i rörelse,
  • att finnas tillgängliga för våra medlemsorganisationer med rimligt kort varsel,
  • att lyssna på våra medlemsorganisationer för att förstå deras behov,
  • att vara rörelsens pedagogiska växthus,
  • att utmana rörelsen med nya tankar och metoder,
  • att verka som bollplank åt rörelsen i viktiga frågor.

Bredd eller spets?
Vi har en stor bredd i våra uppdrag, vilket också skapar en fantastisk spets. Det är tack vara våra utbildningar på ”lägre” nivåer som vi kan leda utvecklingen på de ”högre” nivåerna. Och vice versa.
Utbildning hos oss!

Vi erbjuder samverkansutbildningar till våra medlemsorganisationer och till övriga erbjuder vi uppdragsutbildningar. Vi skräddarsyr efter era önskemål så utbildningen blir vad ni vill ha.

Vi erbjuder ett antal utbildningar som ni kan läsa här i vår gemensamt Studiekatalog med LO Skåne och ABF!

Kontakta gärna oss för mer information!

Ni hittar oss längst ner på sidan!

Fredrik Augustsson

Fackliga kurser
0418-33 24 39
070-694 66 16
fredrik.augustsson@albins.nu


Sabahudin Varenikic

Fackliga kurser
0418-33 24 45
076-141 32 40
sabahudin.varenikic@albins.nu


Richard Pelle

Fackliga kurser
0418-33 24 72
070-985 17 62
richard@albins.nu


Malin Skoglund

Fackliga kurser
0418-33 24 77
073-388 86 78
malin.skoglund@albins.nu