För deltagare

Julavslutning 2020

Smarta funktioner på iPad 2018

Uppdatera din iPad!

För deltagare

Nyheter i Classroom

Svara på kommentarer

Uppläsning och inläsning av text

För deltagare

Filmer på servern

Använda bilder från internet