Kursen startar 31 augusti och pågår tom 11 december!

Kursen har sin bas i hållbar utveckling med inriktning mot de mer gröna frågorna och omställningsrörelsen.

Vi lever i en tid när behovet för omställning är akut. Vi på Albins folkhögskola står bakom vetenskapen som säger att vi har max 10 år på oss att komma bort från fossila bränslen i våra ekonomier. Idag driver dessa bränslen över 80% av världsekonomin och andelen ökar trots att förnyelsebar energi också ökar mycket snabbt. Detta gör att vi inte kommer att klara våra  mål för klimatet och miljön som vi skrivit under på i internationella avtal och överenskommelser.

 

Kursen handlar om hur vi ska genomföra omställningen och nå en hållbar utveckling och större ekonomisk och social jämlikhet på bästa och  snabbaste sätt. Vi gör det genom att studera lyckade exempel från de som redan satt igång och kommit långt. Hur kan du vara en nyckelfigur och ledare i en  omställningsprocess? Vi får inspiration  från och studerar exempel från  framgångsrika metoder i företag, kommuner och organisationer.  Vi bedömer att behovet av kompetens på detta område är mycket stort och ökande på arbetsmarknaden inom alla sektorer de kommande 10 åren.

Kursen är på halvfart och distans med några träffar per termin.

Förändringsledare för omställning – Innehåll

 • Inledning – digitala plattformarna Zoom och Classroom
 • Presentation av gruppen, folkbildning, Albins folkhögskola.
 • Läget i världen – Planetens gränser
 • Omställning – vad är det? Rob Hopkins ”From What is to What if’
 • Från en tom värld till en full värld – Den stora accelerationens utmaningar – Donut Ekonomi
 • Det nya paradigmet – exempel bostäder/fastigheter, arbete, digitalisering, elktrifiering, transporter, livsmedel, energi, konsumtion, resor.
 • Att leda förändringsprocesser – erfarenheter från Omställningsrörelsen och folkrörelser
 • Träffar – basgrupper – studiebesök
 • Studier av exempel från
  • Små företag
  • Stora företag
  • Kommuner
  • Organisationer
 • Inledning av eget arbete – vilka förutsättningar finns i den egna organisationen? Arbetskamraterna, fackligt arbete, ledningen och policys.
 • Verktyget ”Story telling” – digitalt film eller berättelse
 • Presentation av varandras berättelser och arbeten

Kurstyp: Profilkurs, distans

Träffar: 4 st obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 termin, 31/8-11/12

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Kontakt: Anders Ohlsson, 076-141 34 31, anders.ohlsson@albins.nu

 

Anders Ohlsson

Kursansvarig lärare
076-141 34 31
anders.ohlsson@albins.nu