Antagningskrav
Du som har en treårig examen från gymnasium eller folkhögskola med grundläggande behörighet är välkommen att söka. Under november 2019 kommer antagningen att ske genom grupp- och enskilda intervjuer där ansvariga pedagoger tillsammans väljer deltagarna till gruppen. Vi eftersträvar att få en heterogen grupp både med tanke på kön, härkomst, ålder och erfarenhet. För att passa som lärarassistent krävs att du är flexibel, ansvarsfull, serviceinriktad och kan prioritera arbetsuppgifter. Reell kompetens kommer att vara meriterande, som t.ex. arbete i skola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Bifoga CV och personligt brev till ansökan. 

Att arbeta som lärarassistent
Som lärarassistent blir du en viktig del av skolans arbetslag och elevers möjlighet till en god skolgång. Idag är behovet hos elever större än någonsin i kombination med att lärare får ägna mer och mer av sin tid till andra uppgifter som denne inte har utbildning för eller ryms inom den pedagogiska tjänsten som lärare. En lärare är den som har huvudansvaret för det pedagogiska arbetet, du som lärarassistent stödjer läraren i detta arbete. En lärarassistent är ingen lärare som ska planera och genomföra undervisningen, däremot kan det innebära att du utgör ett stöd för eleverna i klassrummet. På så sätt kan kvaliteten i undervisningen stärkas och studieron öka. Vad som ingår i en lärarassistents arbete bestäms av skolorna och kan se lite olika ut. Det kan t.ex. vara att kopiera undervisningsmaterial, sköta närvarorapporteringen, ta fram utrustning, vara stöd i klassrummet eller att assistera läraren i mentorsarbetet.

Innehåll för utbildningen
 1. Att bli lärarassistent
  1.1 Introduktion till folkhögskolan
 2. Psykologi
  2.1 Kommunikation
  2.2 Konflikthantering
  2.3 Gruppsykologi
 3. Administration och IT i skolan
 4. Pedagogik
  4.1 Lågaffektivt bemötande
  4.2 Grundläggande specialpedagogik
  4.3 Hälsopedagogik
  4.4 Pedagogiskt ledarskap
 5. APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 6. Förhållningssätt i skolan
  6.1 Yrkesetik
  6.2 Skoljuridik och skolsystem
  6.3 Likabehandling, mobbning och kränkande behandling
 7. Arbetsrätt och fackliga kunskaper
 8. Socialt arbete
  8.1 Barn och ungdomar i samhället
  8.2 Beteendevetenskap
 9. Att vara lärarassistent

Under kursens gång kommer vi fortlöpande att arbeta med utveckling av förmågor som krävs för yrket. Till dessa förmågor hör:

  – Flexibilitet
  – Stresshantering
  – Prioriteringsförmåga

Lärande i arbete
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagd utbildning och du får en möjlighet att praktisera ute i verksamheter.

Övrigt
Alla deltagare som kallas till antagningsintervju för lärarassistentutbildningen behöva uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister för skola.
Länk till polisens sida för belastningsregistret hittar du här.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Det tillkommer kostnader för kurslitteratur och studiebesök på ca. 2000 kr per läsår.

Hur söker jag till lärarassistentutbildningen?

Utbildningen börjar januari 2020 och avslutas december 2020.

Emma Gregmar


Sandra Uutinen Falk


Johan Falk


Karin Olsson


Måns Back Nilsson