Om Albins folkhögskola

Albins folkhögskola har funnits sedan 1997, och uppstod ur den fackliga kursverksamhet som bedrevs på Örenäs slott. 2007 bytte vi namn från Örenäs folkhögskola till Albins folkhögskola. Vi har sedan 2012 nya, mer ändamålsenliga lokaler i centrum av Landskrona.

Våra verksamhetsområden är Rörelseutbildningar, Allmän linje som läser på högstadie- eller gymnasienivå, Socialpedagog tvåårig yrkesutbildning och vi bedriver uppdragsutbildningar som Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), Svenska från dag ett, Tidiga Insatser för Asylsökanden (TIA)

Solidaritet, demokrati, medmänsklighet och rättvisa är värdeord för oss såväl som för våra medlemsorganisationer. Vi ägs och drivs av huvudsakligen fackföreningsrörelsen i Skåne – LO distriktet i Skåne, ABF Skåne, 20 fackliga organisationer/avdelningar samt ABF Nordvästskåne.

Och namnet på vår skola har vi naturligtvis lånat av Per Albin Hansson. Läs gärna hans tal om folkhemmet här.

Verksamhetsberättelsen för 2020 hittar du här.

Verksamhetsberättelsen för 2019 hittar du här.

Verksamhetsberättelsen för 2018 hittar du här.

Verksamhetsberättelsen för 2017 hittar du här.

Verksamhetsberättelsen för 2016 hittar du här.

Skolans idé- och måldokument hittar du här.

Om Landskrona

Staden grundades tidigt på 1400-talet och har nu cirka 35 000 invånare.

Vi har nära till såväl Malmö, Lund som Helsingborg och kommunikationerna är bra. Landskronas skärgård heter Hven. Sveriges äldsta koloniområde ligger intill Citadellet, som har en mörk och spännande historia som bland annat involverar en berusad älg. Stranden går inte heller av för hackor.

Vill du veta mer om Landskrona så kolla här.

Om skolformen folkhögskolan

På folkhögskola utgår lärandet från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Du kan själv vara med och påverka din utbildning. Samtalet och ditt aktiva deltagande i gruppen är en av grundpelarna i folkhögskolans pedagogik.

Här kan du läsa mer om Statens syften med folkbildningen.

Du som går på folkhögskola är vuxen och har själv valt att studera. Du deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

Styrelsen i Albins folkhögskola

Ordinarie ledamöter
Mats Panther, LO-distriktet Skåne, ordförande,
mats.panther@hyresgastforeningen.se
Vilma Carlsen, SEKO, vice ordförande, vwcarlsen@yahoo.se
Jonas Lindgren, Elektrikerna
Rosa Andersson, Kommunal
Tina Christensen, Kommunal
Magnus Möller, Handels

Marcus Eriksson, Byggnads
Bjarne Daa, ABF NV Skåne/ABF Skåne

Suppleanter
Jaqueline Lenander, Hotell- och Restaurangfacket (HRF)
Emil Sjöstrand, IF Metall
Richard Ridwall, GS
Ann-Britt Paradis, SEKO
Marcus Frej, Elektrikerna

Revisorer
Henrik Nilsson, IF Metall
Susanne Pohjola, Handels
Anders Thulin, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC)

Revisorssuppleant
Elo Johannessen, IF Metall MittSkåne
Maria Olsson, ABF Skåne

Valberedning
Susanne Simonsson, LO-distriktet Skåne
Jonas Faxemo, IF Metall
Gunilla Lindström, Kommunal

Elevrepresentant - Vakant

Personal i styrelsen (adjungerade)
Johan Sandberg, Rektor

Personalrepresentant

Alexander Akterin, Lärarförbundet

Fredrik Augustsson, Vision

Roland Sandell, Kommunal