Start

Välkommen till ditt lärande!

Vi (och jag) är övertygade om att ditt och andras lärande blir bäst när det känns som bäst, angeläget och på riktigt! Det är viktigt att  jobba med en pedagogik som samlar din inspiration i nyfikenhet, delaktighet och vad som sker i vår värld!

Du är det viktigaste som finns, du är värd all uppmärksamhet, vi pratar inte bara om hur en hållbar samhällsutveckling behöver se ut – vi backar upp det med handling! All el som förbrukas på skolan kommer från förnyelsebara energikällor, en tredjedel kommer till och med från solceller på skolans eget tak. Vilket vi är stolt över!

Vårt genuina intresse av dig och dina klasskamraters tankar och idéer är högsta prioritet. Hos oss ökar du inte bara dina kunskaper utan du ges verktyg att påverka din, andras och mångas utveckling – tillsammans skapar vi framtiden och då är du viktig!

Ge dig en chans, gå på en folkhögskola för dig – gå på Albins!

Jonas Borgström

Tf. Rektor på Albins folkhögskola