Kurser

Allmän linje

Allmän linje är folkhögskolans alternativ till komvux, vilket innebär att du som deltagare läser de kurser du saknar från gymnasieskolan. Här kan du läsa upp de behörigheter som krävs för att studera vidare på exempelvis högskola, universitet och yrkeshögskola.

Socialpedagogutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med människor i olika utsatta situationer. Utbildningen lägger fokus på att utveckla följande förmågor: empati, kommunikation, pedagogik och samarbete.

Lärarassistentutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med människor i skolmiljö. Utbildningen lägger fokus på att utveckla följande förmågor: empati, kommunikation, pedagogik och samarbete.


Arbetsmiljökurser

Vi på Albins folkhögskola erbjuder vassa arbetsmiljöutbildningar med kvalificerande och skickliga pedagoger med många års erfarenheter i arbetsmiljöarbete. Vi har under många år arbetat med utbildningar i arbetsmiljö och har särskild kompetens kring arbetsmiljöområdet.

SMF

Saknar du betyg från gymnasiet? Kanske har du börjat fundera på din framtid och på att ta upp studierna igen? På Albins folkhögskola har vi en 13 veckors studiemotiverande kurs för dig som saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Fackliga kurser

Vi erbjuder samverkansutbildningar till våra medlemsorganisationer och till övriga erbjuder vi uppdragsutbildningar. Vi skräddarsyr efter era önskemål så utbildning en blir vad ni vill ha.


Förändringsledare för omställning - distans

Vi lever i en tid när behovet för omställning är akut. Vi på Albins folkhögskola står bakom vetenskapen som säger att vi har max 10 år på oss att komma bort från fossila bränslen i våra ekonomier. Idag driver dessa bränslen över 80% av världsekonomin och andelen ökar trots att förnyelsebar energi också ökar mycket snabbt. Detta gör att vi inte kommer att klara våra  mål för klimatet och miljön som vi skrivit under på i internationella avtal och överenskommelser.