LEDNING

Krister G. Ramström

Rektor
070-278 62 05
krister.ramstrom@albins.nu


Monica Sjölin

Bitr. Rektor
SYV, Allmän linje,  SMF & Etablering
076-141 34 32
monica.sjolin@albins.nu


Jonas Borgström

Bitr. Rektor
Social pedagog,  Administration, Arbetsmiljö,  Fackliga kurser, IT-ansvarig
076-141 34 33
jonas.borgstrom@albins.nu


SERVICEPERSONAL

Christina Loman

Kursadministration, ekonomi
0418-146 90
070-644 16 21
christina.loman@albins.nu


Roland Sandell

Vaktmästeri, trycksaker och annonser, kontaktombud Vision
070-296 02 15
roland.sandell@albins.nu


Ingegerd Andersson

Lokalvård, administration mm
076-837 08 94
ingegerd.andersson@albins.nu


Sandra Uutinen Svensson

Föräldraledig (Kurator)
076-141 34 13
sandra.uutinensvensson@albins.nu


Ann-Sofie Grönkvist

Kursvärd, Administration


PEDAGOGISK PERSONAL

Anders Ohlsson

Allmän linje, Agenda 2030
076-141 34 31
anders.ohlsson@albins.nu


Andrea Stockman

Samhällskunskap, engelska
andrea.stockman@albins.nu


Andreas Haglund

Allmän linje Grund med Språkprofil
andreas.haglund@albins.nu


Håkan Karlsson

Matematik, naturkunskap
hakan.karlsson@albins.nu


Elin Nylander

Engelska
elin.nylander@albins.nu


Emma Gregmar

Engelska, historia
emma.gregmar@albins.nu


Jorge Iglesias

Matematik, SMF
jorge.iglesias@albins.nu


Flora Forsberg

Svenska, religion
flora.forsberg@albins.nu


Fredrik Augustsson

Fackliga kurser, idéburet ledarskap, ideologi, pedagogik
070-694 66 16
fredrik.augustsson@albins.nu


Gunilla Gunnarsson

SMF
gunilla.gunnarsson@albins.nu


Jonny Nilsson

SMF
076-141 34 36
jonny.nilsson@albins.nu


Karin Olsson

Samhällskunskap, psykologi
karin.olsson@albins.nu


Katarina Björk

Samordnare Socialpedagog
076-141 34 82
katarina.bjork@albins.nu


Kristina (Kicki) Lindfors

Samhällskunskap
076-141 34 85
kristina.lindfors@albins.nu


Malin Skoglund

Fackliga kurser
malin.skoglund@albins.nu


Martin Berglund

Matematik, naturkunskap
Ordförande - Förbundet folkhögskollärarna
072-058 25 15

martin.berglund@albins.nu


Måns Back Nilsson

SMF, Sociala medier, Kommunikatör 
mans.back.nilsson@albins.nu


Richard Pelle Vidén

Fackliga kurser 
070-985 17 62
richard.pelle.viden@albins.nu


Pontus Wickman

Svenska
pontus.wickman@albins.nu


Sabahudin Varenikic

Fackliga kurser, Skyddsombud - Förbundet folkhögskollärarna
076-141 32 40
sabahudin.varenikic@albins.nu


Sabina Sinno

SMF, Etablering
sabina.sinno@albins.nu


Slobodan Narančić

SMF & Etablering
Lärare och Samordnare
070-77 99 111
slobodan.narancic@albins.nu


Kenneth Wåhlander

Arbetsmiljöutbildningar
kenneth.wahlander@albins.nu


Johan Falk

SMF
johan.falk@albins.nu


Jimmy Fehrm

Kurator, Lärare Socialpedagogutbildningen
jimmy.fehrm@albins.nu


Anna-Maria Myszka-Gustafsson

 SMF, Etablering
anna-maria@albins.nu


Cecilia (Cilla) Dahl Andersson

Lärare Socialpedagogutbildningen
070-885 91 30
cilla.dahl.andersson@albins.nu