Personal

Krister G. Ramström

Rektor
0418-33 24 70
070-278 62 05
krister.ramstrom@albins.nu


Jonas Borgström

Bitr. rektor
IT-ansvarig
0418-33 24 51
076-141 34 33
jonas.borgstrom@albins.nu


Personal

Christina Loman

Kursadministration, ekonomi
0418-33 24 38
070-644 16 21
christina.loman@albins.nu


Ann-Sofie Grönkvist

Kursvärd, Administration
0418-33 24 48
ann-sofie.gronkvist@albins.nu


Roland Sandell

Vaktmästeri, trycksaker och annonser, kontaktombud Vision
0418-33 24 71
070-296 02 15
roland.sandell@albins.nu


Ingegerd Andersson

Lokalvård, administration mm
0418-33 24 75
076-837 08 94
ingegerd.andersson@albins.nu


Stig-Åke "Stickan" Olofsson

Vaktmästeri och lokalvård


Sandra Uutinen Falk

Kurator

0418-33 24 49  076-141 34 13
sandra.uutinenfalk@albins.nu


Personal

Alexander Akterin

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 21
alexander.akterin@albins.nu


Alexander Platon

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 46
alexander.platon@albins.nu


Anders Ohlsson

Naturkunskap, SPSM, Förändringsledarutbildning
0418-33 24 19
076-141 34 31
anders.ohlsson@albins.nu


Andreas Haglund

Svenska
0418-33 24 30
andreas.haglund@albins.nu


Aqba Ar-Rawi

Studie- och yrkesvägledare (SYV), SMF, TIA och Etablering
0418-33 24 20
aqba.ar-rawi@albins.nu


Cecilia (Cilla) Dahl Andersson

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 78
070-885 91 30
cilla.dahl.andersson@albins.nu


Diar Asivand

TIA, SMF
0418-33 24 02
diar.asivand@albins.nu


Emma Gregmar

Specialpedagogiskt stöd, Engelska
0418-33 24 28
emma.gregmar@albins.nu


Fredrik Augustsson

Fackliga kurser, idéburet ledarskap, ideologi, pedagogik
0418-33 24 39
070-694 66 16
fredrik.augustsson@albins.nu


Gunilla Gunnarsson

SMF
0418-33 24 29

gunilla.gunnarsson@albins.nu


Håkan Karlsson

Matematik, naturkunskap
0418-33 24 32
hakan.karlsson@albins.nu


Jimmy Fehrm

Kurator, Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 26
jimmy.fehrm@albins.nu


Johan Falk

Lärarassitentutbildningen,
Admin och IT-support
0418-33 24 25, 0720-80 79 25
johan.falk@albins.nu


Jonny Nilsson

Etableringskurs
0418-33 24 47
076-141 34 36
jonny.nilsson@albins.nu


Jorge Iglesias

Matematik
0418-33 24 31
jorge.iglesias@albins.nu


Karin Olsson

Samhällskunskap och Psykologi
0418-33 24 37

karin.olsson@albins.nu


Kenneth Wåhlander

Arbetsmiljöutbildningar
0418-33 24 42
kenneth.wahlander@albins.nu


Malin Skoglund

Fackliga kurser
0418-33 24 77
malin.skoglund@albins.nu


Måns Back Nilsson

Samhällskunskap
0418-33 24 74
mans.back.nilsson@albins.nu


Pontus Wickman

Svenska
0418-33 24 09
pontus.wickman@albins.nu


Richard Pelle

Fackliga kurser 
0418-33 24 72
070-985 17 62
richard@albins.nu


Rune Granqvist

TIA och SMF

rune.granqvist@albins.nu

0418-33 24 27

072-080 79 27


Sabahudin Varenikic

Fackliga kurser,
Skyddsombud - Förbundet folkhögskollärarna

0418-33 24 45
076-141 32 40
sabahudin.varenikic@albins.nu


Sabina Sinno

Föräldraledig, (SMF, Etablering)

sabina.sinno@albins.nu


Therese Larsson

Engelska
0418-33 24 33
therese.larsson@albins.nu