LEDNING

Krister G. Ramström

Rektor
0418-33 24 70
070-278 62 05
krister.ramstrom@albins.nu


Monica Sjölin

Bitr. rektor
SYV, Allmän linje
0418-33 24 73
076-141 34 32
monica.sjolin@albins.nu


Jonas Borgström

Bitr. rektor
Socialpedagog, Administration, Arbetsmiljö, Fackliga kurser, SMF & Etablering
IT-ansvarig

0418-33 24 51
076-141 34 33
jonas.borgstrom@albins.nu


SERVICEPERSONAL

Christina Loman

Kursadministration, ekonomi
0418-33 24 38
070-644 16 21
christina.loman@albins.nu


Roland Sandell

Vaktmästeri, trycksaker och annonser, kontaktombud Vision
0418-33 24 71
070-296 02 15
roland.sandell@albins.nu


Ingegerd Andersson

Lokalvård, administration mm
0418-33 24 75
076-837 08 94
ingegerd.andersson@albins.nu


Sandra Uutinen Svensson

Kurator (mån-tis, tors-fre)
0418-33 24 49
076-141 34 13
sandra.uutinensvensson@albins.nu


Ann-Sofie Grönkvist

Kursvärd, Administration
0418-33 24 48
ann-sofie.gronkvist@albins.nu


PEDAGOGISK PERSONAL

Anders Ohlsson

Naturkunskap, hållbar utveckling, Agenda 2030
0418-33 24 19
076-141 34 31
anders.ohlsson@albins.nu


Andrea Stockman

Samhällskunskap, Religion
0418-33 24 36
andrea.stockman@albins.nu


Andreas Haglund

Allmän linje Grund med Språkprofil
0418-33 24 30
andreas.haglund@albins.nu


Håkan Karlsson

Matematik, naturkunskap
0418-33 24 32
hakan.karlsson@albins.nu


Elin Nylander

Engelska
0418-33 24 33
elin.nylander@albins.nu


Emma Gregmar

Engelska
0418-33 24 28
emma.gregmar@albins.nu


Jorge Iglesias

Matematik
0418-33 24 31
jorge.iglesias@albins.nu


Flora Forsberg

Svenska
0418-33 24 27
flora.forsberg@albins.nu


Fredrik Augustsson

Fackliga kurser, idéburet ledarskap, ideologi, pedagogik
0418-33 24 39
070-694 66 16
fredrik.augustsson@albins.nu


Gunilla Gunnarsson

SMF
0418-33 24 29

gunilla.gunnarsson@albins.nu


Jonny Nilsson

Etableringskurs
0418-33 24 47
076-141 34 36
jonny.nilsson@albins.nu


Karin Olsson

Föräldraledig (Samhällskunskap)
0418-33 24 34

karin.olsson@albins.nu


Katarina Björk

Samordnare Socialpedagog
0418-33 24 21
076-141 34 82
katarina.bjork@albins.nu


Kristina (Kicki) Lindfors

Samhällskunskap, historia
0418-33 24 76
kristina.lindfors@albins.nu


Malin Skoglund

Fackliga kurser
0418-33 24 77
malin.skoglund@albins.nu


Martin Berglund

Föräldraledig (Matematik, naturkunskap
Ordförande - Förbundet folkhögskollärarna)
0418-33 24 46
072-058 25 15

martin.berglund@albins.nu


Måns Back Nilsson

SMF, Sociala medier, Kommunikatör
0418-33 24 74
mans.back.nilsson@albins.nu


Richard Pelle Vidén

Fackliga kurser 
0418-33 24 72
070-985 17 62
richard.pelle.viden@albins.nu


Pontus Wickman

Svenska
0418-33 24 37

pontus.wickman@albins.nu


Sabahudin Varenikic

Fackliga kurser,
Skyddsombud - Förbundet folkhögskollärarna

0418-33 24 45
076-141 32 40
sabahudin.varenikic@albins.nu


Sabina Sinno

SMF, Etablering
0418-33 24 35
sabina.sinno@albins.nu


Slobodan Narančić

SMF & Etablering
Lärare och Samordnare
0418-33 24 20
070-77 99 111
slobodan.narancic@albins.nu


Kenneth Wåhlander

Arbetsmiljöutbildningar
0418-33 24 42
kenneth.wahlander@albins.nu


Johan Falk

SMF och IT-support
0418-33 24 25
johan.falk@albins.nu


Jimmy Fehrm

Kurator, Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 26
jimmy.fehrm@albins.nu


Anna-Maria Myszka-Gustafsson

SMF
0418-146 90
anna-maria@albins.nu


Cecilia (Cilla) Dahl Andersson

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 78
070-885 91 30
cilla.dahl.andersson@albins.nu