Studiemotiverande folkhögskolekurs

Saknar du betyg från gymnasiet?

Kanske har du börjat fundera på din framtid och på att ta upp studierna igen?

På Albins folkhögskola har vi en 13 veckors studiemotiverande kurs för dig som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Kursen är ett utmärkt tillfälle att ta reda på om studier är något för dig!

Under kursens gång kommer du att upptäcka hur det är att studera på folkhögskola och dessutom få prova på att skugga på allmän linje om du vill.

Självklart är kursen utformad efter dina behov och önskemål.

Enkelt uttryckt så skulle man kunna kalla det för en trettonveckorskurs i allmänbildning där målet är att ge dig motivation och lust att plocka upp dina studier igen.

En ganska typisk dag på SMF bygger på någon form av kortare artikel eller film som vi sedan diskuterar kring. Kursen sker i nära samarbete med allmän linje så att du ska få en så bra bild som möjligt av hur det är att studera på folkhögskola

Gunilla Gunnarsson

SMF
0418-33 24 29
gunilla.gunnarsson@albins.nu


Sabina Sinno

SMF
0418-33 24 35
sabina.sinno@albins.nu


Sandra Uutinen Falk

SMF
0418-33 24 29
sandra.uutinenfalk@albins.nu