Arbeta som socialpedagog

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kan du arbeta statligt, kommunalt eller privat. Du kan till exempel arbeta som behandlingsassistent på ett behandlingshem eller som fältassistent anställd av kommunen. Kriminalvården, öppenvården och skolor är också exempel på arbetsgivare som ofta anställer socialpedagoger.

Socialpedagoger utbildas för att arbeta med praktiskt socialt arbete och behandlingsarbete. Exempelvis kan det handla om att stötta en klient med motiverande samtal eller hjälpa klienten att skapa konstruktiva vardagsrutiner.

Lärande i arbete

Arbetsplatsförlagd praktik, med handledning och specifika uppgifter utformade för att sammanfoga praktik och teori. Praktikplatsen ska vara utformad så att du ges erfarenhet av socialt arbete.

Antagningskrav

Du ska ha fyllt 23 år. För att vara behörig till en eftergymnasial utbildning krävs gymnasieexamen eller motsvarande utbildning som ger grundläggande behörighet.

Om du har många års erfarenhet av socialt arbete kan undantag från ovanstående krav göras. CV, personligt brev och betyg ska bifogas ansökan. Det är meriterande att ha arbetat i vård, skola eller med människor på andra sätt.

Antagningen kommer att ske genom intervjuer och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utbildningen går på eftergymnasial nivå och är CSN-berättigande.

Ansökan till hösten 2020 öppnar 15 januari och stänger 15 april. Ansökan är nu stängd.
Antagningsdagar kommer ske under våren.

För dig som inte har behörighet till YH eller liknande och vill söka med reell kompetens – följ instruktionerna i dokumentet Validering med reell kompetens och bifoga till till ansökan.

Broschyr hittas HÄR!
Arbeta som socialpedagog

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kan du arbeta statligt, kommunalt eller privat. Du kan till exempel arbeta som behandlingsassistent på ett behandlingshem eller som fältassistent anställd av kommunen. Kriminalvården, öppenvården och skolor är också exempel på arbetsgivare som ofta anställer socialpedagoger.

Socialpedagoger utbildas för att arbeta med praktiskt socialt arbete och behandlingsarbete. Exempelvis kan det handla om att stötta en klient med motiverande samtal eller hjälpa klienten att skapa konstruktiva vardagsrutiner.

Lärande i arbete

Arbetsplatsförlagd praktik, med handledning och specifika uppgifter utformade för att sammanfoga praktik och teori. Praktikplatsen ska vara utformad så att du ges erfarenhet av socialt arbete.

Antagningskrav

Du ska ha fyllt 23 år. För att vara behörig till en eftergymnasial utbildning krävs gymnasieexamen eller motsvarande utbildning som ger grundläggande behörighet.

Om du har många års erfarenhet av socialt arbete kan undantag från ovanstående krav göras. CV, personligt brev och betyg ska bifogas ansökan. Det är meriterande att ha arbetat i vård, skola eller med människor på andra sätt.

Antagningen kommer att ske genom intervjuer och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utbildningen går på eftergymnasial nivå och är CSN-berättigande.

Ansökan till hösten 2020 öppnar 15 januari och stänger 15 april. Ansökan är nu stängd.
Antagningsdagar kommer ske under våren.

För dig som inte har behörighet till YH eller liknande och vill söka med reell kompetens – följ instruktionerna i dokumentet Validering med reell kompetens och bifoga till till ansökan.

Broschyr hittas HÄR!
Arbeta som socialpedagog

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kan du arbeta statligt, kommunalt eller privat. Du kan till exempel arbeta som behandlingsassistent på ett behandlingshem eller som fältassistent anställd av kommunen. Kriminalvården, öppenvården och skolor är också exempel på arbetsgivare som ofta anställer socialpedagoger.

Socialpedagoger utbildas för att arbeta med praktiskt socialt arbete och behandlingsarbete. Exempelvis kan det handla om att stötta en klient med motiverande samtal eller hjälpa klienten att skapa konstruktiva vardagsrutiner.

Lärande i arbete

Arbetsplatsförlagd praktik, med handledning och specifika uppgifter utformade för att sammanfoga praktik och teori. Praktikplatsen ska vara utformad så att du ges erfarenhet av socialt arbete.

Antagningskrav

Du ska ha fyllt 23 år. För att vara behörig till en eftergymnasial utbildning krävs gymnasieexamen eller motsvarande utbildning som ger grundläggande behörighet.

Om du har många års erfarenhet av socialt arbete kan undantag från ovanstående krav göras. CV, personligt brev och betyg ska bifogas ansökan. Det är meriterande att ha arbetat i vård, skola eller med människor på andra sätt.

Antagningen kommer att ske genom intervjuer och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utbildningen går på eftergymnasial nivå och är CSN-berättigande.

Ansökan till hösten 2020 öppnar 15 januari och stänger 15 april. Ansökan är nu stängd.
Antagningsdagar kommer ske under våren.

För dig som inte har behörighet till YH eller liknande och vill söka med reell kompetens – följ instruktionerna i dokumentet Validering med reell kompetens och bifoga till till ansökan.

Broschyr hittas HÄR!

Alexander Akterin

 Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 21
alexander.akterin@albins.nu


Cecilia (Cilla) Dahl Andersson

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 78
076-141 34 82
cilla.dahl.andersson@albins.nu


Jimmy Ferhm

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 26
072-080 79 26
jimmy.ferhm@albins.nu


Alexander Platon

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 46
alexander.platon@albins.nu