Ansök till socialpedagogutbildningen VT2022
Arbeta som socialpedagog

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kan du arbeta statligt, kommunalt eller privat. Du kan till exempel arbeta som behandlingsassistent på ett behandlingshem eller som fältassistent anställd av kommunen. Kriminalvården, öppenvården och skolor är också exempel på arbetsgivare som ofta anställer socialpedagoger.

Socialpedagoger utbildas för att arbeta med praktiskt socialt arbete och behandlingsarbete. Exempelvis kan det handla om att stötta en klient med motiverande samtal eller hjälpa klienten att skapa konstruktiva vardagsrutiner.

Lärande i arbete

Arbetsplatsförlagd praktik, med handledning och specifika uppgifter utformade för att sammanfoga praktik och teori. Praktikplatsen ska vara utformad så att du ges erfarenhet av socialt arbete.

Antagningskrav

Du ska ha fyllt 23 år. För att vara behörig till en eftergymnasial utbildning krävs gymnasieexamen eller motsvarande utbildning som ger grundläggande behörighet – från Komvux, Folkhögskola eller av UHR validerad utbildning från annat land. CV, personligt brev och betyg ska bifogas ansökan. Det är meriterande att ha arbetat i vård, skola eller med människor på andra sätt.

Om du har många års erfarenhet av socialt arbete kan undantag från ovanstående krav göras.
För dig som inte har behörighet till YH eller liknande och vill söka med reell kompetens – följ instruktionerna i dokumentet Validering med reell kompetens och bifoga till till ansökan.

Antagningen kommer att ske genom intervjuer och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utbildningen går på eftergymnasial nivå och är CSN-berättigande.

Ansökan till hösten 2022 öppnar 15 januari och stänger 15 april.
Ansök här
Antagningsdagar kommer ske under våren.

Broschyr hittas HÄR!
VANLIGA FRÅGOR MED SVAR

Här kan du få information om vår kursplan och kursstruktur.

Kursplaner

Kursstruktur

Fördjupningsarbeten

Du kan också läsa mer om vår Balsam-certifiering och om utbildningen till socialpedagog på www.socialpedagog.nu

Alexander Akterin

 Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 21
alexander.akterin@albins.nu


Cecilia (Cilla) Dahl Andersson

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 78
076-141 34 82
cilla.dahl.andersson@albins.nu


Jimmy Ferhm

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 26
072-080 79 26
jimmy.ferhm@albins.nu


Alexander Platon

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 46
alexander.platon@albins.nu