Lärande i arbete

Arbetsplatsförlagd praktik, med handledning och specifika uppgifter utformade för att sammanfoga praktik och teori. Praktikplatsen ska vara utformad så att du ges erfarenhet från socialt arbete. I år två kan möjlighet till organiserad utlandspraktik ges.

Arbeta som socialpedagog

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas där för din klient, genom samtal.

Som socialpedagog  kan du arbeta statligt, kommunalt eller privat inom olika behandlingshem, skolor eller kriminalvården.

Du kan arbeta inom missbruksvården, med barn och ungdomar som behöver extra stöd, med interner i form av samtal och stöttning, människor som utsatt för olika former av brott eller är i annat behov av hjälp och stöd på något sätt.

Antagningskrav

Du ska ha fyllt 23 år. Treårigt gymnasium eller motsvarande med grundläggande behörighet. CV och personligt brev och betyg ska bifogas ansökan. Meriterande att ha arbetat i vård, skola eller med människor på andra sätt. Antagningen kommer att ske genom intervjuer och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kostnader för litteratur är 2000 kr per läsår och kostnader för studieresa, studiebesök och annat relevant för utbildningen 1500 kr läsår.

Kursen går på eftergymnasial nivå och är CSN berättigande.

Ansökan till hösten 2020 öppnar 15 januari.
Antagningsdagar kommer ske under våren.

Broschyr hittas HÄR!

Jonas Borgström

Ansvarig Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 51
jonas.borgstrom@albins.nu


Cecilia (Cilla) Dahl Andersson

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 78
076-141 34 82
cilla.dahl.andersson@albins.nu


Jimmy Ferhm

Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 26
072-080 79 26
jimmy.ferhm@albins.nu


Alexander Akterin

 Lärare Socialpedagogutbildningen
0418-33 24 21
alexander.akterin@albins.nu