Sista terminen på socialpedagogutbildningen skriver deltagarna fördjupningsarbeten. Arbetena avslutar utbildningen och kan jämföras med ett examensarbete.

Ett urval av dessa arbeten publiceras här:

Arbeten från deltagare årskurs 2018-2020

Hemmasittare

Socialpedagog i grundskolan

Gaming disorder

Hemlöshet

Synen på den tjocka kroppen

Könsdysfori

Att möta människor i trauma

Orosanmälningar

Medberoende

Lärarbristens påverkan på elevers skolresultat

Visible Learning i högstadiet