Här kan du få information om vår kursplan och kursstruktur.

Kursplaner

Kursstruktur

Du kan också läsa mer om vår Balsam-certifiering och om utbildningen till socialpedagog på www.socialpedagog.nu