top of page
BOTOPI - Arbetarrörelsens bostadspolitiska utvecklingsarena
 

Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen gick tidigt i bräschen för samhällsbyggandet. Bostäder var länge en profilfråga för arbetarrörelsen. Avsaknaden av en framåtsyftande interndebatt skapar utrymme för bristande lokalpolitisk handlingsförmåga.

Det är hög tid att ta tillbaka initiativet och utveckla det
bostadspolitiska reformhantverket. Den ligger alltjämt i
tiden och är en viktig nyckel i dagens samhällsutmaningar.

Utbildningen riktar sig till lokalpolitiskt aktiva Socialdemokrater och LO-fackliga med intresse för och/eller inflytande över någon del i den lokala samhällsbyggnaden.

Tex. styrelseledamöter i det kommunala bostadsbolaget, ledamöter i kommunens byggnadsnämnd eller liknande.

PRAKTISKT
 

Tematräffar
 

  • Bostadspolitisk utvecklingsarena 2023

  • Historia

  • Marknad och politik

  • Ekonomi

  • Bostadspolitisk utvecklingsarena 2024
     

Start:    Söndag 26 februari 2023, kl.08.30-12.30, digitalt

Kurshelger:     2023: v. 11, v.18, v.38, v.48         2024: v.11          Lör-sön kl.08.30-16.30
 

Distansarbete:     Kursen innehåller mellanliggande arbete     

Plats:                     Albins folkhögskola, Eriksgatan 108, Landskrona

Ekonomi:              Utbildningen finansieras av statsbidrag.
                              Mat, resor och ev. logi inkluderas ej.
 

Anmälan:   utb@albins.nu                                      
Frågor:       malin@albins.nu

12/2 - 2023

Sista anmälningsdag:

IMG_7308_edited.png

Hej!

Nyligen så skickades information ut till Skånes Arbetarekommuner om Albins Folkhögskolas nya utbildning för Socialdemokrater intresserade av eller med formella uppdrag i samhällsbyggnaden lokalt i sina kommuner: Botopi.

Utbildningen riktar sig både till de som varit aktiva länge, de som är nya och alla där emellan. Bildningen och rörelsen gynnas av bredden och bostadspolitiken förtjänar en plats högre upp på dagordningen. Håller du med?
   
      Välkommen till Botopi!

Under utbildningen, som är en drygt ett år lång process med fysiska träffar och mellanliggande arbete, tar vi oss genom tre övergripande teman. Vi tar oss igenom Sveriges bostadspolitiska historia och arbetarrörelsens relation till den. Vi reder ut hur bostadsmarknaden fungerar, vilka aktörer som verkar på den och vilken politikens roll har varit, är nu och kan vara i framtiden. Vi får sedan fördjupa oss i de ekonomiska förutsättningar som påverkar samhällsbyggnad på olika plan samt vilken möjlighet till inflytande vi har över dessa. Utöver dessa tematräffar kommer utbildningen startas upp samt avslutas med något vi kallar ”Arbetarrörelsens bostadspolitiska utvecklingsarena” som är ett forum med seminarier, debatter och anföranden från politiker och andra aktörer på bostadspolitikens område. Forumet kommer även vara öppet för fler än bara kursdeltagarna.

Jag som kommer kommer att leda processen heter Malin Hallingström Skoglund och arbetar som lärare på Rörelseutbildingar på Albins folkhögskola, en arbetarrörelsedriven folkhögskola belägen i Landskrona. Det innebär att jag håller fackliga och politiska utbildningar på heltid och det har jag haft förmånen att göra sedan 2017. Jag är även en del av Socialdemokraternas nationella pedagoglag. Min bakgrund har jag i fackföreningsrörelsen i Stockholm och Skåne. Till min hjälp kommer jag ha föreläsare och experter i samtliga temadelar som bidrar med det som behövs för att kunna analysera och utveckla egna tankar och idéer. 

 

Som deltagare på Botopi förväntas du närvara på de fysiska kurstillfällena samt arbeta med kursen emellan träffarna. Det arbetet kommer jag att vägleda och se till att ni har alla fortsättningar klara för er samt att alla är väl medvetna om det stöd som jag ska vara under studierna. Mer detaljerad info kommer till de som anmäler sig. Vid frågor kontakta mig på: malin@albins.nu

 

Med Botopi vill vi på Albins bidra till att arbetarrörelsens företrädare ska kunna, både i politisk teori och praktisk handling, driva igenom samhällsbyggnad grundad i arbetarrörelsen värderingar och mot den framtid vi gemensamt vill se. Det är ju som bekant vi som bygger landet och då gäller det att ha riktigt på fötterna för att förmå att förverkliga framtidens uppdaterade folkhem. 

 

Varmt välkommen med din anmälan!
 

Hälsningar
Malin Hallingström Skoglund

IMG_7309.JPG
bottom of page