top of page

Vi ägs och drivs av arbetarrörelsens organisationer och har funnits sedan 1997, där vi uppstod ur den fackliga kursverksamheten som bedrevs på Örenäs i Glumslöv. År 2007 bytte vi namn från Örenäs folkhögskola till Albins folkhögskola och sedan 2012 finns vi i "gamla posthuset" i centrum av Landskrona.
 

Våra verksamhetsområden är Rörelseutbildningar (fackliga kurser, arbetsmiljöutbildning). Allmän linje där deltagarna läser på högstadie- eller gymnasienivå. En tvåårig yrkesutbildning till socialpedagog och vi bedriver även uppdragsutbildningar som Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) samt instegskurser för nyanlända i samverkan med bl.a. arbetsförmedlingen.

Namnet på vår skola har vi naturligtvis lånat av Per Albin Hansson.

Klicka på knappen för att läsa om folkhemstalet från 18 januari 1928.

                                                                                                                 

Albins folkhögskola

Solidaritet, demokrati, medmänsklighet
och rättvisa är värdeord för oss såväl som för våra medlemsorganisationer


Vi ägs och drivs huvudsakligen av
fackföreningsrörelsen i Skåne.


– LO distriktet i Skåne, ABF Skåne samt
20 fackliga organisationer / avdelningar.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Jonas Lindgren, ordförande     - Elektrikerna
Mikael Olsson,
v.ordförande     - GS

Per-Ola Nilsson, LO-distriktet i Skåne

Ann-Britt Paradis, SEKO

Valentin Jovanovic, Byggnads
Kristine Larsen
 Svensson, Handels
Veton Kalici, Kommunal

 

Suppleanter

Marcus Frej, Elektrikerna
Elin Swartz, Målarna
Marcus Strandber
g, Handels

 

OM SKOLFORMEN FOLKHÖGSKOLA

På folkhögskola utgår lärandet från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter.

Du kan själv vara med och påverka din utbildning. Samtalet och ditt aktiva deltagande i gruppen är en av grundpelarna i folkhögskolans pedagogik. Här kan du läsa mer om Statens syften med folkbildningen.

 

Du som går på folkhögskola är vuxen och har själv valt att studera. Du deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.
 

Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.
 

På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.
 

Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsvariation. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.
 

Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet!

bottom of page