top of page

INSTEGSUTBILDNINGAR

Vad är instegsutbildningar?
 

Instegsutbildningar skapar effektiv och över tid hållbar kompetenshöjande insats för deltagarna vilken underlättar ett snabbare inträde på arbetsmarknaden, ett tydligare utbildningsfokus, stärker integration samt ger ett självförtroende och självkänsla.

Vi jobbar dagligen för att flera kandidater ska kunna matchas in till studie, praktik eller jobb.

Alla behovs och vårt samhälle har stort behov av arbetskraft och allt fler luckor måste fyllas på arbetsmarknaden. Vi har ett inkluderande, målinriktat program för båda svenskfödda och utrikesfödda deltagare där deltagarna kan investera alla färdigheter som är värdefulla.

Våra projekt

 

  • Studie Motiverande Kurs på Folkhögskola (SMF)

  • Ung Framtid

  • Svenska från dag ett (SFD1)

  • Tidiga insatser för asylsökande (TIA) 

  • Vägledning, Kartläggning

  • Etablering

  • Föräldraskapsutbildningen

 

Vi levererar till länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, region Skåne, Landskrona kommun
och folkbildningsrådet. Vi har även
 en samverkan med offentlig och idéburen sektor
som är en central del av integrationsarbetet i Skåne.

inesteg 2.jpeg

SMF kurs som skapar en varaktig etablering på arbetsmarknaden eller studier för deltagare, som motsvarar den kompetens som arbetsgivarna behöver.

Samtidigt utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som får deltagare i arbete.

 

Svenska Från Dag Ett som innehåller ämnen, svenska, samhällsorientering, arbetsmarknad, digital kompetens, hälsoaktivitet.

Målgruppen behöver särskilt språk-stöd och vi arbetar aktivt dagligen med att nå målet med hjälp av flerspråkiga lärare.

 

TIA (Tidigare insatser för asylsökande) som insteg levererar för Länsstyrelsen Skåne.

Inom våra kurser motverkar vi passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Vägledning, genom en förstärkt vägledning underlätta och påskynda asylsökandes och nyanländas etablering i arbetslivet, ökad förståelse för våra deltagare om svenskt utbildningssystem & arbetsmarknad, därmed ökade möjligheter till realistiska studie och yrkesval.

Projektet bidrar till att generellt öka skolans kontakter med arbetslivet där utveckling av nya yrkesutbildningar, utökade platser riktade till kartläggning. Utökad praktik och arbetslivskontakter är andra insatser som pågår nu i samhälle och väldigt efterfrågat.

 

Etablering är för nyanlända invandrare och ges i samarbete med Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Kursens syfte är att skapa förutsättningar för deltagarna att etablera sig på arbetsmarknaden och ge en grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. För att gå kursen ska deltagaren omfattas av etableringsuppdraget och ha en etableringsplan.


Föräldraskapsutbildningen sker i samverkan med Landskrona kommun och BRIS där instegsutbildningar ger deltagaren/ familjen stöd och förståelse för samhälle, särskilt på barnrättsområdet.

 

Vid frågor rörande instegsutbildningar,
kontakta Sandra Uutinen. Du hittar kontaktuppgifter under
personal.

bottom of page