top of page

SOCIALPEDAGOGUTBILDNING - en tvåårig yrkesutbildning

Arbeta som socialpedagog
 

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell
kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang.

Som socialpedagog kan du arbeta statligt, kommunalt eller privat.

Du kan till exempel arbeta som behandlingsassistent på ett
behandlingshem eller som fältassistent anställd av kommunen.
Kriminalvården, öppenvården och skolor är också exempel på
arbetsgivare som ofta anställer socialpedagoger.
Socialpedagoger utbildas för att arbeta med praktiskt socialt arbete och behandlingsarbete. Exempelvis kan det handla om att stötta en klient med motiverande samtal eller hjälpa klienten att skapa konstruktiva vardagsrutiner.


 

Lärande i arbete
 

Arbetsplatsförlagd praktik, med handledning och specifika uppgifter utformade för att sammanfoga
teori och praktik. Praktikplatsen ska vara utformad så att du ges erfarenhet av socialt arbete.

 

Antagningskrav
 

Du ska ha fyllt 20 år. För att vara behörig till en eftergymnasial utbildning krävs gymnasieexamen eller motsvarande utbildning som ger grundläggande behörighet – från Komvux, Folkhögskola eller av UHR validerad utbildning från annat land. CV, personligt brev och betyg ska bifogas ansökan. Det är meriterande att ha arbetat i vård, skola eller med människor på andra sätt.

Om du har många års erfarenhet av socialt arbete kan undantag från ovanstående krav göras.

För dig som inte har behörighet till YH eller liknande och vill söka med reell kompetens
– följ instruktionerna i dokumentet Validering med reell kompetens och bifoga till din ansökan.

 

Antagningen kommer att ske genom intervjuer och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utbildningen går på eftergymnasial nivå och är CSN-berättigande.

 

s-p.jpeg
IMG_2158.JPG
9DD233E3-167A-4170-B4E6-7A86CFFFCDDD.JPG
bottom of page