En känsla av Albins!

När du studerar på Albins kan du förvänta dig engagerade lärare, som gör allt för att du skall uppleva sammanhang och mening i en komplex verklighet. Vi är tillräckligt små för att du och alla dina kurskamrater skall bli sedda, men samtidigt tillräckligt stora för att rymma en spännande bredd av aktiviteter och inriktningar.

Din upplevelse är viktig både för dig och oss. Vi vill att du skall känna lust och glädje på Albins. Här är alla lika mycket värda.

På Albins vill vi ge dig en inblick i framtiden:

  • Därför arbetar vi hellre med lärplattor (iPad) än böcker.
  • Därför arbetar vi mycket med värderingsdiskussioner.
  • Därför arbetar vi alltmer ämnesövergripande.
  • Därför tror vi på dig och låter dig ta eget ansvar.

Framtiden skapar vi tillsammans på Albins!

Mer om oss och den speciella känslan att gå hos oss här.

Se vad deltagare på allmän linje säger om att gå på Albins.

Arbetsmiljöutbildningar på Albins

Se vad som händer på Albins här.

Följ vad som händer på Albins skrivarlinje här. Och här.