Albins sommaravslutning vårterminen 2021

Spellista:

SPELLISTA AVSLUTNING VT21CLOCKS AVSLUTNING VT21

Välkommen till ett bitvis annorlunda lärande!

Vi är övertygade om att ditt och andras lärande blir bäst när det känns roligt, angeläget och på riktigt! Därför är det viktigt för oss att jobba med en pedagogik som samlar sin inspiration i nyfikenhet, delaktighet och sådant som är aktuellt!

Men hur kan vi garantera för att detta inte bara är ord? Jo, vi pratar exempelvis inte bara om hur en hållbar samhällsutveckling behöver se ut – vi backar upp det med handling! All el som förbrukas på skolan kommer från förnyelsebara energikällor, en tredjedel kommer till och med från solceller på skolans eget tak.

Vi är genuint intresserade av dina och dina klasskamraters tankar och idéer. Hos oss ökar du inte bara dina kunskaper utan du ges också verktyg att påverka din och andras utveckling – tillsammans skapar vi framtiden och då är du viktig!

Ge dig själv en chans, gå på folkhögskola – gå på Albins!

Krister G Ramström
Rektor på Albins folkhögskola