top of page
FACKLIGA KURSER
 
Vi har ett tvådelat syfte
 
 • Att vara en aktiv aktör i utvecklandet av svensk arbetarrörelse med bas i Skåne

 • Att aktivt utveckla svensk arbetarrörelse till att bli den ledande utvecklaren av Sverige som den bör vara.
   

Våra mål är satta för att nå vårt syfte och är precis som syftet - ambitiösa men fullt realistiska.
 

Våra mål är
 
 • att leverera utveckling av människor i absoluta världsklass,

 • att ständigt utveckla oss själva, att aldrig stå stilla, ständigt vara i rörelse,

 • att finnas tillgängliga för våra medlemsorganisationer med rimligt kort varsel,

 • att lyssna på våra medlemsorganisationer för att förstå deras behov,

 • att vara rörelsens pedagogiska växthus,

 • att utmana rörelsen med nya tankar och metoder,

 • att verka som bollplank åt rörelsen i viktiga frågor.

IMG_1809.JPG
BREDD ELLER SPETS?
 

Vi har en stor bredd i våra uppdrag, vilket också skapar en fantastisk spets. Det är tack vara våra utbildningar på ”lägre” nivåer som vi kan leda utvecklingen på de ”högre” nivåerna. Och vice versa.
  

IMG_4748.PNG
UTBILDNING HOS OSS
 

Vi erbjuder samverkansutbildningar till våra medlemsorganisationer och till övriga erbjuder vi uppdragsutbildningar. Vi skräddarsyr efter era önskemål så utbildningen blir vad ni vill ha.
 

Ni kan läsa vilka utbildningar som erbjuds i vår gemensamma Studiekatalog med LO Skåne och ABF.

 

Kontakta gärna oss för mer information!
 

bottom of page