top of page

ALLMÄNNA FRÅGOR

Vad skiljer er utbildning från högskola/universitet? 
 

Det är svårt att göra en sådan jämförelse eftersom utbildningar på högskola eller universitet skiljer sig åt mellan olika lärosäten, program och kurser. En uppenbar skillnad är dock att vår utbildning inte ger högskolepoäng. Vår utbildning pågår under två år medan de flesta program på högskolan är tre år eller längre. Vi lägger mer tonvikt på praktisk kunskap medan högskolorna ofta betonar det teoretiska.
Högskoleutbildningar följer ofta en tydlig struktur med föreläsningar, seminarium och tentamen. Våra kurser kan ibland vara uppbyggda kring en annan struktur där gruppdynamik står i fokus. Formella examinationer som till exempel tentor ingår i vissa kurser, men inte i alla.

Vår utbildning har dessutom längre praktikperioder jämfört med högskolan. Många av våra deltagare karriärväxlar efter flera år i arbetslivet. Därför lägger vi stor vikt på att arbeta med studieteknik i början av utbildningen, så du som inte har pluggat på länge får en mjukstart. 

 

Vad skiljer er utbildning från gymnasiet/KomVux? 
 

Socialpedagogutbildningen går på eftergymnasial nivå och har generellt sett en högre svårighetsgrad jämfört med utbildning på gymnasial nivå. Eftersom vi är en Folkhögskola så ser också pedagogiken annorlunda till exempel är våra kurser ibland uppbyggda kring en struktur där gruppdynamik och process står i fokus.
 

Vad skiljer er utbildning från socialpedagogutbildningen på yrkeshögskola? 
 

Utbildningen på YH har mycket gemensamt med vår utbildning och inom ramen för BALSAM samarbetar vi med flera av YH-utbildningarna.
YH-utbildningarna följer en formaliserad struktur och ger YH-poäng. Vår utbildning har en friare form. 

 

Vad innebär det att skolan är medlem i BALSAM?
 

Vår utbildning efterlever BALSAMS-kvalitetskrav som är branschstandard. Läs mer på: www.socialpedagog.nu

INNAN UTBILDNINGEN

Vad krävs för att bli antagen till utbildningen? 
 

Du ska ha fyllt 20 år. För att vara behörig till en eftergymnasial utbildning krävs gymnasieexamen eller motsvarande utbildning som ger grundläggande behörighet.

Om du har många års erfarenhet av socialt arbete kan undantag från ovanstående krav göras. CV, personligt brev och betyg ska bifogas ansökan. Det är meriterande att ha arbetat i vård, skola eller med människor på andra sätt.

Antagningen kommer att ske genom intervjuer och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
 

Hur går antagningen till? 
 

Under vårterminen brukar ungefär 200 personer söka utbildningen via vår hemsida. Av dessa går cirka 100 vidare till intervjudagar. Under intervjudagen kommer du intervjuas och du erbjudas möjligheten att göra ett prov i ord och läsförståelse. Du kommer också att delta i diskussions- och samarbetsövningar. Syftet med detta är att få en bild av vem du är bortom formella meriter. Dessutom får du en chans att träffa personal och deltagare och ställa frågor om utbildningen. Efter intervjudagen antas deltagare som påbörjar sina studier följande hösttermin.
 

Varför blev inte jag kallad till intervju? 
 

Eftersom vi vanligtvis har många sökande per plats har vi inte möjlighet att kalla alla behöriga sökande till intervju.
Vi granskar dock varje enskild ansökan och utifrån det görs sammantagna bedömningar utifrån kriterierna behörighet, tidigare erfarenheter, personligt brev, rekommendationer och i vissa fall referenstagning. De som har kallats till intervju är personer som i den sammantagna bedömning haft bredast underlag för att matcha utbildningen. 

 

Sökanden som ej kallats till intervju har såklart möjlighet att söka igen nästa år.

UNDER UTBILDNINGEN

Hur ser schemat ut?

Utbildningen går på helfart och tanken är att du ska använda cirka 40 timmar i veckan till studier.
Av dessa är cirka 20 timmar lärarledda. 
Generellt sett kan man räkna med följande schema:

Måndagar: 9-12
Tisdagar-torsdagar: 9-15
Fredagar: 9-12 

 

Vi avviker dock ofta från grundschemat.
Om vi till exempel skriver en hemtenta kommer stora delar av veckan bestå av studier på valfri plats/tid.
Under praktikperioderna följer ni arbetsplatsens schema. Sista terminen består till stor del av självstudier.
 

EFTER UTBILDNINGEN

Får man ett examensbevis efter avslutade studier? 
 

På folkhögskola får man ett  intyg att du har fullföljt utbildningen med godkända resultat. Intyget motsvarar ett examensbevis
och gör dig till exempel behörig för att anställas som behandlingsassistent på ett HVB-hem enligt socialstyrelsens krav. 

 

Ger er utbildning jobb? 
 

Enligt våra erfarenheter ger utbildningen mycket goda möjligheter till kvalificerade anställningar inom till exempel HVB,
skola eller som fältassistent. Ofta får våra deltagare erbjudanden om till exempel sommarjobb redan innan avslutade studier. 

bottom of page